Lider Üye Değişimi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çalışkan,G. ( 2015). An examination of coach and player relationships according to the adapted LMX 7 Scale: A validity and reliability study. Physical Education and Sports. 19, 22-33.

Sorumlu Yazar: 
Gökhan Çalışkan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: