Calgary Depresyon Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Oksay, S. E., Aksaray, G., ve Kaptanoğlu, C. (2000). Calgary Depresyon Ölçeğinin şizofreni hastalarında geçerlik ve güvenirlilik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 11(4), 278-284.

Sorumlu Yazar: 
Sıdıka Erol Oksay
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: