Bütünleşik Anksiyete Stres Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ebadi, H. (2020). Bütünleşik Anksiyete Stres Ölçeği Ölçek geliştirme çalışması. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (1), 89-99.

Sorumlu Yazar: 
Hüseyin Ebadi
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: