Bütüncül Hemşirelik Yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aydin, A., & Hiçdurmaz, D. (2019). Holistic nursing competence scale: Turkish translation and psychometric testing. International Nursing Review, 66(3), 425-433.

Sorumlu Yazar: 
Adeviye Aydın
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: