Bütünleşme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Erbil, D. G. ve Kocabaş, A. (2020). İlkokul 4. sınıf öğrencileri için Bütünleşme Ölçeğinin geliştirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17( 1), 700-721. DOI: 10.33711/yyuefd.710059

Sorumlu Yazar: 
Deniz Gökçe Erbil
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5’li likert
İletişim: