İlişkilerde Siber Saldırganlık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Nacar, G., Timur Taşhan, S., & Bekar, M. (2020). Adaptation of The Cyber Aggression in Relationships Scale to Turkish: A validity and reliability study. Perspectives in Psychiatric Care, 1-10.

Sorumlu Yazar: 
Gülçin Nacar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: