Burun Tıkanıklığı Şikayet Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Karahatay, S., Taşlı, H., Karakoç, Ö., Aydın, Ü., & Türker, T. (2018). Reliability and validity of the Turkish Nose Obstruction Symptom Evaluation (NOSE) scale. Turkish Journal of Medical Sciences, 48, 212-216. doi: 10.3906/sag-1509-81

Sorumlu Yazar: 
Ömer Karakoç
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: