Bulut Bilişim Teknolojileri Kabul Modeli 3

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Hamutoğlu, N. B. (2018). Bulut bilişim teknolojileri kabul modeli 3: Ölçek uyarlama çalışması. Sakarya University Journal of Education, 8(2), 8-25. Doi: 10.19126/suje.297586

Sorumlu Yazar: 
Nazire Burçin Hamutoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: