Bilişim Teknolojileri Okur Yazarlık Düzeyi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Keskin, M. (2008). İlköğretim 1. kademe sınıf öğretmenlerinin bilişim teknolojileri okuryazarlık düzeylerinin öğrenci başarısını etkileme düzeyi (Afyonkarahisar ili örneği) (Yüksek lisans tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.

Sorumlu Yazar: 
Murat KESKİN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Hazırlanan bilgi ve beceriler listesi çeşitli üniversitelerdeki konu alanı uzmanlarına gönderilerek 54 öğretim üyesinden uzman görüşü alınmıştır.

Derecelendirme: 
2’li likert ( 1= evet – 2= hayır)