Bulaşma/Bulaştırma Korkusu Ölçeği:

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Koç, A.., & Bilgehan, T. (2021). Bulaşma/Bulaştırma Korkusu Ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Türk Hemşireler Derneği Dergisi, 2(2), 14-26.

Sorumlu Yazar: 
Tuğba Bilgehan
Geçerlik: 

Geçerlik analizinde yapı geçerliğine ait kanıtlar elde etmek ve faktör yapısını belirlemek amacıyla BKKÖ’nin yapı geçerliğini belirlemek için varimax döndürme ile açımlayıcı faktör analizi kullanılmıştır.
Faktör analizi sonucu 0.359-0.811 madde yük değerine sahip 24 maddeden oluşan 4 alt boyutlu bir yapı elde edilmiştir. Açıklanan toplam varyansın %52.866 olduğu saptanmıştır.

Güvenirlik: 

BKKÖ’nin güvenirlik analizinde, iç tutarlılığını ölçmek için cronbach α güvenirlik katsayısı kullanılmıştır.
Ölçeğin iç tutarlılığını gösteren Cronbach alfa değeri 0,909 olarak bulunmuştur

1.Kişisel eşyalarımı (tarak, diş fırçası, bardak. Yemek tabağı) bulaş olmaması için kimseyle paylaşmam.
2.Halka açık otobüs/asansör/merdiven korkuluklarında yüzeylerine dokunmaktan kaçınırım.
6.Bulaşıcı bir şeyler olduğunu düşündüğüm kıyafetlerimi bir daha kullanmam.
7.Canlı/cansız nesne veya yüzeylere her dokunduğumda zihnimde bulaşma korkusu oluşması sebebi ile ellerimi mutlaka
yıkarım.
8.Kapalı, kalabalık ve toplu ortamlarda bulunmayı hastalık bulaşma korkusu sebebi ile tercih etmem.
12.Çevremde birinin bulaşıcı hastalığı olduğunu öğrendiğimde ona temas etmekten ya da eşyalarına dokunmaktan kaçınırım.
13.Bulaşıcı hastalığı olduğunu düşündüğüm insanlardan ve yerlerden uzaklaşırım.
14.Bir arkadaşımda bulaşıcı hastalığı (hava yolu/ temas/ ara kaynak ile bulaşabilen) olduğunda ondan uzak dururum.
19.Bulaşıcı hastalığı olan (hava yolu/ temas/ ara kaynak ile bulaşabilen) kişilerle aynı ortamı paylaşmam.
20.Sağlık kuruluşuna gittiğimde hastalık bulaşma riski açısından tedirgin olurum (hastanede hasta kişilerin sayısının
fazla olması/ iğne batma ihtimali/ ortak kullanılan aletler gibi).
21.Sağlık kuruluşuna gittiğimde bana uygulanan her girişimi bulaşıcılık riski açısından sorgularım

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
İletişim: