Brown İnançların Değerlendirilmesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özcan, T., Kuru, E., Şafal, Y., Karadere, M. E., Yavuz, K. F. ve Türkçapar, M. H. (2013). Brown İnançların Değerlendirilmesi Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 2(1), 25-33.

Sorumlu Yazar: 
Türkan Özcan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Tek boyutlu ve 7 madde
Örnek madde: Diğerlerinin inançla ilgili bakış açıları konusundaki algı

Derecelendirme: 
5’li Likert (0= sanrısal olmayan inanç – 4= sanrısal inanç)
İletişim: