Bruininks- Oseretsky Motor Yeterlik Testi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Mülazımoğlu Ballı, Ö. (2006). Bruininks-Oseretsky Motor Yeterlik Testi’nin geçerlik, güvenirlik çalışması ve beş-altı yaş grubu çocuklara uygulanan cimnastik eğitim programının motor gelişime etkisinin incelenmesi.(Yayınlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Özgür Mülazımoğlu Ballı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: