Bracken Temel Kavram Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bütün Ayhan, A., ve Aral, N. (2007). Bracken Temel Kavram Ölçeği-gözden geçirilmiş formunun altı yaş çocukları için uyarlama çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 42-51.

Sorumlu Yazar: 
Aynur Bütün Ayhan
Geçerlik: 

Ölçeğin geçerliği ölçüt geçerliği ile güvenirliği ise Kuder Richardson 20 katsayısı ve test-tekrar test korelasyonu ile analiz edilmiştir. Ölçeğin ölçüt geçerliği çalışmalarında öğretmen değerlendirmeleri esas alınmış ve Bracken Temel Kavram
Ölçeği -Gözden Geçirilmiş Formu’na göre kavram gelişimleri zayıf ve iyi olan çocukların öğretmenler tarafından da iyi ve
zayıf olarak değerlendirildikleri saptanmıştır.

Güvenirlik: 

Güvenirlik çalışmaları sonucunda Bracken Temel Kavram Ölçeği -Gözden Geçirilmiş Formu alt testleri için Kuder Richardson 20 katsayısının .54- .91 arasında değiştiği belirlenmiştir. Ölçeğin zamana bağlı kararlı ölçümler verip vermediğini değerlendirmek için test-tekrar test korelasyonu hesaplanmış ve okul olgunluğu puanı için korelasyon .84, toplam kavram puanı için ise .87 olarak belirlenmiştir.

Renk () :
Harf () :
Sayı-sayma () :
Boyut () :
Karşılaştırma () :
Şekil () :
Okul Olgunluğu Puanı () :
Yön-Konum () :
Birey.-Sosyal Farkındalık () :
Yapı-Materyal () :
Miktar () :
Zaman-
Sıralama () :

Derecelendirme: 
İletişim: