Boyutlandırılmış Beş Faktör Kişilik Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bulut, M. B., ve Yıldız, M. (2018). Boyutlandırılmış Beş Faktör Kişilik Envanteri’nin (B5FKE) Türkçeye uyarlanması: Üniversite öğrencileri örnekleminde geçerlik ve güvenirlik çalışması. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, 8(2), 181-200. doi: 10.13114/MJH.2018.416

Sorumlu Yazar: 
Meryem Berrin Bulut
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: