Beş Faktör Kişilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Horzum, M. B., Ayas, T.,ve Padır, M. A. (2017). Beş Faktör Kişilik Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması. Sakarya University Journal of Education, 7(2), 398-408.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Barış Horzum
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: