Beş Faktör Kişilik Envanteri (5FKE)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Somer, O., Korkmaz, M. ve Tatar, A. (2004). Kuramdan Uygulamaya Beş Faktör Kişilik Modeli ve Beş Faktör Kişilik Envanteri (5FKE). Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Yayın No: 128, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Oya Somer
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

220 madde ve 17 alt boyut ile 5 temel faktör

Derecelendirme: 
İletişim: 
PDF: