Roland-Morris Dizabilite Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Küçükdeveci, A. A., Tennant, A., Elhan, A. H., & Niyazoglu, H. (2001). Validation of the Turkish version of the Roland-Morris Disability Questionnaire for use in low back pain. Spine, 26 (24), 2738-2743.

Sorumlu Yazar: 
Ayse A. Küçükdeveci
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: