Bournemouth Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Gunaydin, G., Citaker, S., Meray, J., Cobanoglu, G., Gunaydin, O. E., & Kanik, Z. H. (2016). Reliability, Validity, and Cross-Cultural Adaptation of the Turkish Version of the Bournemouth Questionnaire. Spine, 41(21), E1292-E1297.

Sorumlu Yazar: 
Gurkan Gunaydin
Geçerlik: 

Geçerlik:
Yapı geçerliği: Temel bileşenler yöntemi ve Varimax döndürme yöntemi ile ölçeğin faktör yapısı analiz edilmiştir. faktör analizi sonucunda, ölçeğin 7 madde ve tek faktörden oluştuğu tespit edilmiştir.

Güvenirlik: 

İç Tutarlılık Katsayısı:
Bournemouth ölçeğinin güvenirlik katsayısı Cronbach alfa α=.80 olarak bulunmuştur. bu sonuç ölçeğin güvenilir olduğunu ifade etmektedir.

Derecelendirme: 
İletişim: