Botanik Bahçelerine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özay-Köse, E. ve Gül, Ş. (2019). Botanik Bahçelerine Yönelik Görüş Belirleme Ölçeği: Güvenirlik ve geçerlik çalışması.
Ormancılık Araştırma Dergisi, 6(2), 108-118.

Sorumlu Yazar: 
Esra Özay Köse
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: