Üniversite Öğrencilerine Yönelik Ulaşılabilir Öğrenme Ortamları Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Erkul, D. ve Kert, S. B. (2019). Üniversite Öğrencilerine Yönelik Ulaşılabilir Öğrenme Ortamları Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi.III. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi’nde sunulan bildiri. Afyonkarahisar, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
DENİZ ERKUL
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: