Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Serbest Yazmaya Karşı Tutumlarına Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ayrancı, B. B., & Temizyürek, F. (2017). Eğitim fakültesi öğrencilerinin serbest yazma tutumlarına dair ölçek
geliştirme. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(4), 704-716.

Sorumlu Yazar: 
Bilge Bağcı Ayrancı
Geçerlik: 

Yapı geçerliliğini sağlamak için faktör analizinden faydalanılmıştır. Yapılan faktör analizi sonucunda 19 madde 3 faktörden oluşan ölçek elde edilmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenilirlik analizi için Cronbach Alfa katsayısına bakılmıştır. Ölçeğin Kişinin Gelişimine Yönelik katkı boyutunun Cronbach Alfa katsayısı 0,85, Yazının Gelişimine Yönelik boyutunun Cronbach Alfa katsayısı 0,83 ve Dış Dünyaya Yönelik boyutunun Cronbach Alfa katsayısı 0,73 olarak bulunmuştur. Ölçeğin tamamının Cronbach Alfa katsayısı 0,88 olarak bulunmuştur.

Ölçek 19 madde üç faktörden oluşmaktadır.
Kişinin Gelişimine Yönelik (1m): Yazmanın kişisel gelişimime katkı sağlayacağını düşünüyorum.
Yazının Gelişimine Yönelik (12m): Serbest yazma tekniklerine ilgi duyarım.
Dış Dünyaya Yönelik (19m): Dil kurallarını yazı çalışmalarıyla daha iyi kavradığımı düşünürüm.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=kesinlikle katılmıyorum, 2-katılmıyorum, 3=kararsızım, 4=katılıyorum ve 5=kesinlikle katılıyorum)
İletişim: