Öğrencilerin Teknolojiye Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

YURDUGÜL, H., & AŞKAR, P. (2008). Öğrencilerin teknolojiye yönelik tutum ölçeği faktör yapılarının incelenmesi: Türkiye örneği. İlköğretim-Online, 7(2), 288-309.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: