Boratav Depresyon Tarama Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Boratav, C. (2003). Boratav Depresyon Tarama Ölçeği (Bordepta): Epidemiyolojik çalışmalar ve birinci basamak sağlık hizmetinde depresyonu tanımaya duyarlı bir ölçek. Türk Psikiyatri Dergisi, 14(3), 172-183.

Sorumlu Yazar: 
Cumhur Boratav
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Tek boyut ve 16 madde
Son zamanlarda kendinizi daha üzgün hissediyor musunuz?

Derecelendirme: 
2 seçenekli (1=Evet – 0=Hayır)