Biyoloji Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yeşilyurt, S. ve Gül, Ş. (2009). Biyoloji Tutum Ölçeği. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 239-258.

Sorumlu Yazar: 
Selami Yeşilyurt
Geçerlik: 

Birinci faktörde yer alan maddelerin yük değerleri 0.775 ile 0.456 arasında, ikinci faktörde yer alan maddelerin yük değerleri 0.720 ile 0.406 arasında, üçüncü faktörde yer alan maddelerin yük değerleri 0.766 ile 0.580 arasında, dördüncü faktörde yer alan maddelerin yük değerleri 0.754 ile 0.453 arasında ve beşinci faktörde yer alan maddelerin yük değerleri 0.770 ile 0.426 arasında değişmektedir.Beş faktör birlikte toplam varyansın % 50.302’sini açıklamaktadır. Birinci faktörün varyansa katkısı % 12.152, ikinci faktörün varyansa katkısı % 10.552, üçüncü faktörün varyansa katkısı % 9.922, dördüncü faktörün varyansa katkısı % 9.248 ve beşinci faktörün varyansa katkısı % 8.429’dur.

Güvenirlik: 

Elde edilen faktörlerin güvenirlik katsayısı 0.791 ile 0.853 arasında değişmektedir. Ölçeğin genelinden elde edilen güvenirlik katsayısı ise 0.917 olarak hesaplanmıştır.

5 boyut ve 42 madde
Biyolojiye Yönelik İlgi (11 m):
Biyoloji Dersinde Bilgisayar Laboratuar Araç-gereç vb Kullanımının Faydası (10 m):
Biyoloji Öğretmeni (8 m):
Kişisel Başarı (7 m):
Biyolojinin Önemi (6 m):

Derecelendirme: 
5’li Likert(1= kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: