Boehm Temel Kavramlar Testi (Boehm-3)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Uyanık Balat, G. (2003).Altı yaş grubu korunmaya muhtaç ve ailesinin yanında kalan çocukların okula hazır bulunuşluk ile ilgili temel kavram bilgilerinin karşılaştırılması (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Gülden UYANIK BALAT
Geçerlik: 

Araştırmada Ann E. Boehm tarafından geliştirilen Boehm Temel Kavramlar Testi 2000 yılı
versiyonu kullanılmıştır (Boehm, 2001). Test anaokulundan ilköğretim ikinci sınıf düzeyine
kadar olan çocuklara uygulanabilen bir testtir (60-96 ay). Elli temel kavramın yer aldığı küçük
kitapçıklardan oluşan test; çocukların dil ve bilişsel gelişimi ile ilişkili olan niteliksel, mekânsal,
niceliksel kavramlarla ilgili düzeylerini değerlendirmeye yöneliktir. Uygulamalar bireysel
olarak yürütülmüştür. Her çocuğa test materyali verilmiş ve yönergeler sorulmuş, çocuktan
doğru olan resmi işaretlemesi istenmiştir. Testin E formunun, Türk çocuklarına ilişkin
geçerliliğ .002 ve test tekrar test güvenirliği .879 (ICC) olarak bulunmuş ayrıca Croncbach Alfa
.86, Spearman-Barown güvenilirliği .82 olarak hesaplanmıştır (Balat-Uyanık, 2003).

Güvenirlik: 

Araştırmada Ann E. Boehm tarafından geliştirilen Boehm Temel Kavramlar Testi 2000 yılı
versiyonu kullanılmıştır (Boehm, 2001). Test anaokulundan ilköğretim ikinci sınıf düzeyine
kadar olan çocuklara uygulanabilen bir testtir (60-96 ay). Elli temel kavramın yer aldığı küçük
kitapçıklardan oluşan test; çocukların dil ve bilişsel gelişimi ile ilişkili olan niteliksel, mekânsal,
niceliksel kavramlarla ilgili düzeylerini değerlendirmeye yöneliktir. Uygulamalar bireysel
olarak yürütülmüştür. Her çocuğa test materyali verilmiş ve yönergeler sorulmuş, çocuktan
doğru olan resmi işaretlemesi istenmiştir. Testin E formunun, Türk çocuklarına ilişkin
geçerliliğ .002 ve test tekrar test güvenirliği .879 (ICC) olarak bulunmuş ayrıca Croncbach Alfa
.86, Spearman-Barown güvenilirliği .82 olarak hesaplanmıştır (Balat-Uyanık, 2003).

50 temel kavramı değerlendirmek üzere hazırlanmış test kitapçığı üzerinde çocuğun uygun olan görseli bulması ve işaretlemesi beklenir.

Derecelendirme: 
PDF: