Birtchnell Eş Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kabakçı, E., Tuğrul, C. ve Öztan, N. (1993). Birtchnell Eş Değerlendirme Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 8(29), 31-37.

Sorumlu Yazar: 
Nedret Öztan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Cronbach alfa değerleri,kadın formunda -.06 ile .72 arasında değiştiği görülmüştür. Alt boyutlar için elde edilen cronbach alfadeğerleri, kadın formunda .83 ile .90, erkek formunda ise.72 ile .90 arasında değişmiştir.

4 alt boyut. Kadın formu toplam 79 madde, erkek formu toplam 72 madde.
Bağımlılık Boyutu: Sorumluluktan kaçar.
Kopukluk Boyutu: Hiçbir zaman bana ayıracak fazla zamanı olmaz.
Kontrolcülük Boyutu: Benim ne istediğimi benden daha iyi bildiğini zanneder.
Güvenilebilirlik Boyutu: O’na ihtiyacım olduğu zaman yanımdadır.

Derecelendirme: 
İfadelerin kendi eşlerine uygun olup olmadığını “evet”, “hayır” ve “kararsızım” seçeneklerinden birini işaretleyerek bildirmektedirler.
İletişim: