Bebekli Annelerin Rekreasyonel Engelleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ardahan, F., ve Tekmenüray, B. Y. (2020, 5-7 Haziran). Bebekli Annelerin Rekreasyonel Engelleri Ölçeğinin geliştirilmesi, Türk popülasyonu için geçerlilik ve güvenirliliğinin yapılması [Bildiri sunumu]. 12. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, Rize, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
Faik Ardahan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: