Birinci Basamakta Hasta Ortak Karar Verme Beklentisi Veri Formu

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Görgü, G. (2020). Birinci basamakta sağlık hizmeti alan hastaların ego durumlarına göre ortak karar verme sürecindeki beklentilerinin incelenmesi [Uzmanlık tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Genco Görgü
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: