Bireysel Ses Eğitimi Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ekici, T. (2012). Bireysel Ses Eğitimi Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(3), 557-569.

Sorumlu Yazar: 
Tülay Ekici
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Tek boyutlu ve 38 madde

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=hiç katılmıyorum – 5=çok katılıyorum)
İletişim: