Bireysel Müşterilerin Kredi Kartı Tercih Nedenlerini Araştırma Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kaya, F. (2008). Kredi kartları ve bireysel müşterilerin kredi kartı tercihine etki eden faktörlerin belirlenmesi üzerine bir araştırma (Doktora tezi). Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Ferudun KAYA
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Güvenirlik hesaplamada Cronbach alpha yöntemi kullanılmıştır.

Banka Özellikleri ( 4 madde )
Finansal Güç ve İmkanlar ( 4 madde )
Dağıtım ( 5 madde )
Doğrudan Pazarlama ( 3 madde )
Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Veri Tabanlı Pazarlama ( 4 madde )
Fiyat ( 3 madde )
Bütünleşik Pazarlama İletişimi ( 3 madde )
Banka Sermaye Yapısı ( 3 madde )
Satışta Özendirme ( 2 madde )
Halkla İlişkiler ( 2 madde )
Süreç Yönetimi ( 2 madde )

Derecelendirme: 
5’li likert tipi (1=hiç önemli değil – 5=çok önemli)