Yağ Tercih Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Okan Bakır, B., Kaya Cebioğlu, İ., Günalan, E., & Dumlu Bilgin, G. (2021). The association of fat preference with eating behavior and sex: Turkish version of the Fat Preference Questionnaire. Food Science & Nutrition., 1-8.

Sorumlu Yazar: 
Binnur Okan Bakır
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: