Bireysel Rekabetçilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Günay, A., ve Çelik, R. (2020). Bireysel Rekabetçilik Ölçeği: Türkçe uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 11(Eksayı), 42-49. https://doi.org/10.21076/vizyoner.772132

Sorumlu Yazar: 
Ahmet GÜNAY
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Toplam 11 ifade

Örnek Maddeler:
Sıklıkla başkasını incitme ihtimaline karsı sessiz kalırım
Rekabet ortamlarını tatsız/sevimsiz bulurum
Başkalarıyla rekabet etmekten kaçınırım

Derecelendirme: 
1=Kesinlikle Katılıyorum 5= Kesinlikle Katılmıyorum
İletişim: