Bireysel izleme Uyum Hakkındaki İnançlar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Oğuz, S. (2005). Kronik kalp yetersizliği olan bireylerin hastalık yönetimine ilişkin inanç ve uyumları (Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: