İlaca Uyum Hakkındaki İnançlar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Oğuz, S., Enç, N., ve Yiğit, Z. (2010). Kronik kalp yetersizliği olan hastalar için inanç ve uyum ölçeklerinin Türkçeye uyarlanması. Türk Kardiyol Dern Arş, 38(7), 480-485.

Sorumlu Yazar: 
Sıdıka Oğuz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: