Bilişsel Test Ankisyete Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bozkurt, S., Ekitli-Beycan, G., Thomas, C. L., & Cassady, J. C. (2017). Validation of the Turkish version of the Cognitive Test Anxiety Scale–Revised. SAGE Journals, 7, 1-9. doi: 10.1177/2158244016669549

Sorumlu Yazar: 
Christopher L. Thomas
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: