Bilişüstü Yetiler Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aydın, U. ve Ubuz, B. (2010). Bilişüstü Yetiler Envanteri’nin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlilik çalışması. Eğitim ve Bilim, 35(157), 30-45.

Sorumlu Yazar: 
Utkun Aydın
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

17 madde ve 2 alt boyut
Bilişin Bilgisi (8 m): Konuya ilgim varsa daha çok öğrenirim.
Bilişin Düzenlemesi (9 m): Bir işe başlamadan önce neyi tamamlamam gerektiğine karar veririm.
:

Derecelendirme: 
4’lü Likert (1= hiçbir zaman – 4= her zaman)
İletişim: