Bilişüstü Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çetinkaya, P. ve Erktin, E. (2002). Assessment of Metacognition and Its relationship with Reading Comprehension, Achievement, and Aptitude. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 19(1), 1–11.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
https://tr-scales.arabpsychology.com/