Bilişüstü Becerileri Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Soydan, Ş. (2001). Development of instruments for the assessment of metacognitive skills in mathematics: An alternative assessment attempt (Master’s thesis). Boğaziçi University Institute of Science, İstanbul.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: