Bilişüstü Beceri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Soydan, Ş. (2001). Matematik derslerinde bilişüstü becerilerin ölçülmesi: alternatif ölçek geliştirme çalışması (Yüksek Lisans tezi). Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: