Bireysel Barışa Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kılcan, B. (2018). Bireysel Barışa Yönelik Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları/Development of a Scale Measuring Attitudes towards Individual Peace: A validity and reliability study. Journal of History Culture and Art Research, 7(1), 398-413.

Sorumlu Yazar: 
Bahadır Kılcan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: