Bilişsel Yetenekler Testi Form-6

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Uyanık, Ö. ve Alisinanoğlu, F. (2016). Akademik ve Dil Becerileri Eğitim Programının 61-66 aylık çocukların bilişsel yetenekleri ile erken akademik ve dil becerilerine etkisi. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, 6(2), 459-481.

Geçerlik: 

Yapılan geçerlik güvenirlik çalışmasında, BYTF-6 toplam güvenirlik katsayısının KR– 20 =.91 belirlenmiştir.

Güvenirlik: 

Test tekrar test güvenirliğine göre, BYTF-6’nın toplam için .984 olarak belirlenmiş olup iki test sonuçları arasındaki ilişkinin anlamlı olduğu görülmüştür.

Derecelendirme: 
4’lü derecelendirme