Düşünme İhtiyacı Ölçeği (The Need for Cognition Scale)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Demirci, S. (1998). Düşünme İhtiyacı Ölçeği’nin psikometrik özellikleri: Düşünme ihtiyacı, kontrol odağı ve öğretilmiş güçlülük ilişkileri (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: