Bilişsel Esneklik Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Tekin, I. (2018). Savunmacı kötümserliğin akademik başarı, bilişsel esneklik, kaygı ve kişilik açısından incelenmesi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Işıl Tekin
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: