Bilişsel Farkındalık Okuduğunu Anlama Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gelen, İ. (2003). Bilişsel farkındalık stratejilerinin Türkçe dersine ilişkin tutum, okuduğunu anlama ve kalıcılığa etkisi (Doktora tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alpha değeri .83 ve ölçümler arası Pearson Momentler çarpım korelasyonu.77 olarak hesaplanmıştır.

Derecelendirme: 
PDF: