Bilişsel Değerlendirme Sistemi (CAS)- 8 Yaş Çocuk Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Gürpınar, N. (2006). Bilişsel Değerlendirme Sistemi’nin(CAS) 8 yaş grubu için ön norm çalışması ve üstün zekalı öğrencilerin bilişsel değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: