Bilişimsel (Bilgi İşlemsel, Computational) Düşünme Becerileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Dolmacı, A., ve Akhan, N. (2020). Bilişimsel Düşünme Becerileri Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 9(3), 3050-3071. doi: 10.15869/itobiad.698736

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Dolmacı
Geçerlik: 

Geçerlik-güvenirlik analizleri için uzman görüşlerinden faydalanılmış, yeterli sayıda örneklemlere ulaşılmış ve açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri yaplmıştır.

Güvenirlik: 

Geçerlik-güvenirlik analizleri için uzman görüşlerinden faydalanılmış, yeterli sayıda örneklemlere ulaşılmış ve açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri yaplmıştır.

5 faktörlü ve 40 maddeden oluşan bir ölçektir. Kesinlikle katılıyorum, katılıyorum, kararsızım, katılmıyorum, kesinlikle katılmıyorum olmak üzere 5’li likert tipindedir.Örnek maddeler:

Bilgisayar ve benzeri teknolojik araçları karşılaştığım bütün problemlerde kullanırım.

Problemleri çözerken ortak bir amaca ulaşmak için gerekli olan görevleri eş zamanlı olarak yürütürüm.

Problem için ürettiğim hipotezlere kendime göre cevaplar veririm.

Derecelendirme: 
5’li likert (Kesinlikle katılmıyorum = 1, katılmıyorum = 2, kararsızım = 3, katılıyorum = 4, kesinlikle katılıyorum = 5)
İletişim: