Çok Boyutlu İhmalkar Davranış Ölçeği 6-9 Yaş Çocuk Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Beyazit, U., & Bütün Ayhan, A. (2020). The Turkish version of the 6–9 years form of the multidimensional neglectful behavior scale-child report: Validity and reliability studies. Current Psychology, 1-11. https://doi.org/10.1007/s12144-020-00979-8

Sorumlu Yazar: 
Aynur Bütün Ayhan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
PDF: