Bilişsel Değerlendirme Görüşmesi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bosgelmez, S., Yildiz, M., Yazici, E., Inan, E., Turgut, C., Karabulut, U., … & Sungur, M. Z. (2015). Reliability and validity of the turkish version of Cognitive Assessment Interview (CAI-TR). Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 25(4), 365-380. DOI: 10.5455/bcp.20150502064017

Sorumlu Yazar: 
Esra Yazıcı
Geçerlik: 

Ölçekte hasta değerlendirmesi, yakınların değerlendirmesi ve görüşmecinin değerlendirmesi yüksek korelasyon katsayılarına sahiptir. Tüm maddeler ilgili nörokognitif test ile korelasyon göstermiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin tamamının güvenirlik katsayısı 0.97, hasta değerlendirmesi için 0.91, yakınlarının değerlendirmesi için 0.93, görüşmecinin değerlendirmesi için ise 0.95 olarak hesaplanmıştır. Birbirleriyle olan korelasyonları yüksektir.

Derecelendirme: 
7’li likert
İletişim: