Biyolojik Ritim Değerlendirme Görüşmesi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aydemir, Ö., Sücüllüoğlu-Dikici, D., Akdeniz, F., Kalaycı, F., Akkaya,C., Altınbaş, K… Vahip, S. (2012). Biyolojik Ritim Değerlendirme Görüşmesinin Türkçe sürümünün güvenilirliği ve geçerliliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 13, 256-261.

Sorumlu Yazar: 
Ömer Aydemir
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

5 alt boyut ve 21 madde
Uyku Alt boyutu (5 m) :1. Her zamanki saatinizde uykuya dalmakta güçlük çeker misiniz? Ne kadar sıklıkla olur?
Etkinlikler Alt oyutu (5 m): İşteki faaliyetlerinizi bitirmekte güçlük çeker misiniz? Ne kadar sıklıkla olur?
Sosyal Alt Boyutu (4 m): Çevrenizdeki yakınlarınızla iletişim ve ilişki kurmakta güçlük çeker misiniz? Ne kadar sıklıkla olur?
Yeme Alışkanları ( 4 m) :Yemeklerinizi öğün zamanlarında yemekte güçlük çeker misiniz? Ne kadar sıklıkla olur?
Baskın Ritim Örüntüsü (Kronotip) Alt Boyutu (3 m): Çalışmak ve başka insanlarla ilişki kurmak için geceleri kendini daha enerjik hissetme eğilimindedir.

Derecelendirme: 
4’lü derecelendirme (1=hiçbir zaman – 4=çoğunlukla)
İletişim: