Bilişsel Çarpıtma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sert-Ağır, M. ve Yavuzer, H. (2018). Bilişsel Çarpıtma Ölçeğinin Türkçe formunun geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(26), 175-198. doi: 10.29329/mjer.2018.172.10

Sorumlu Yazar: 
Meral Sert Ağır
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: